Ο Πατρωνίδης Πάνος είναι υψηλόβαθμο στέλεχος με πλούσιο ιστορικό και εμπειρία στην επιχειρηματική ανάπτυξη.  Με αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα της μόδας και της ομορφιάς, ο Πάνος, διαμορφώνει στρατηγικές ανάπτυξης σε όλα τα κανάλια πωλήσεων και διανομής, με έμφαση τα τελευταία χρόνια στη λιανική, τη χονδρική και τα ηλεκτρονικά κανάλια διανομής. Ως μέλος της διοίκησης, συμβουλεύει τα στελέχη για τις τάσεις της παγκόσμιας αγοράς, διαχειρίζεται και εκπαιδεύει ομάδες υψηλών επιδόσεων με σκοπό την επίτευξη στρατηγικών επιχειρηματικών στόχων. Ο Πάνος, έχοντας μία άριστη γνώση και εμπειρία στη διαπολιτισμική επικοινωνία, διαπραγματεύεται διεθνείς συμφωνίες και δρομολογεί πρωτοποριακές λύσεις σε περιβάλλον omni-channel λύσεων. Στο παρελθόν υπήρξε εμπορικός και γενικός διευθυντής πολλών ελληνικών εταιρειών.

Από το Σεπτέμβριο του 2015, ως Chief Commercial Officer στην εταιρεία ALTEX SA, είναι υπεύθυνος για τη συνολική εφαρμογή και τον έλεγχο της εμπορικής στρατηγικής για την επιχείρηση και το συντονισμό των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια της εργασίας του ξεκίνησαν πάνω από 40 νέα καταστήματα στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Ρουμανία και τη Σερβία, καθώς και η επέκταση του δικτύου χονδρικής πώλησης στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια.  Άνοιξε νέους διαύλους διανομής χονδρικής με αντιπροσώπους σε διάφορες χώρες και αναβάθμισε την πλατφόρμα Β2Β καθώς και το e-B2B. Εισήγαγε τη συνεργασία με διάφορα ηλεκτρονικά Market Places  όπως η ZALANDO, OTTO, About You, Amazon κα.

Ο Πάνος μιλάει άπταιστα τη γερμανική, την αγγλική και την ελληνική γλώσσα.

Fields of Expertise:

  • Fashion & Apparel
  • International Business Development
  • Franchising & Licensing
  • Commercial Strategy
  • Business Administration
  • Sales & Marketing
  • E-commerce