Ο Γιάννης έχει σπουδές στο Μarketing (Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης), είναι Marketing Manager της Υoleni’s και ανήκει στην ιδρυτική ομάδα αυτής. Έχει παρουσία από το 2016 στο Διοικητικό Συμβούλιο του GR.E.C.A. (Greek – Ecommerce – Associaton).

Συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό του marketing plan και τη στρατηγική B2B πωλήσεων της εταιρείας. Αλλά και οτιδήποτε αφορά την προβολή, επικοινωνία, προώθηση, για όλα τα κανάλια της Υoleni’s (omnichannel).

 Fields of expertise:

  • Communication
  • Digital Marketing
  • Ecommerce
  • Retail /eRetail /eGrocery
  • Business Strategy
  • Operations Management
  • Project Management